نوری مالکی

هیچ سرباز و پایگاه نظامی امریکایی در عراق نخواهد ماند

 نخست وزیر عراق تاکید کرد بعد از خروج نظامیان آمریکایی از عراق هیچ سرباز و پایگاه نظامی امریکایی در این کشور نخواهد ماند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون