کمال پیرموذن

توزیع شب‌نامه‌هایی علیه یکی از وزیران پیشنهادی در مجلس

عضو فراکسیون رهروان ولایت با اشاره به توزیع شب‌نامه‌هایی علیه یکی از وزیران پیشنهادی در مجلس خواستار جلوگیری از این اقدام شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون