کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خبرنگاران

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خبرنگاران افتتاح شد

خانواده خبرنگاران با پرداخت تعرفه های دولتی می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون