کشورهای چاد ، کامرون ، مالی ، سنگال ، نیجر ، نیجریه

قتل آخرین مسلمان بازمانده یک شهر +تصویر

مقاومت آخرین مسلمان باقیمانده شهر مبایکی جمهوری آفریقای مرکزی ، با قتل فجیع او به دست عناصر شبه نظامی شکست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون