کشورهای ناتو

و مکرشان به خودشان بازگشت

دو سال قبل پیمان ناتو برای به اصطلاح کمک به ملت لیبی به منظور سرنگونی رژیم دیکتاتوری فاسد معمر قذافی و تبدیل این کشور به سرزمین امنیت و ثبات و یگ الگوی دمکراسی برای همسایگان به آن حمله کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون