کشورهای استعمار کننده

نماینده سوریه در سازمان ملل خواهان پایان استعمارگری در جهان شد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل خواهان پایان دادن به دوره استعمارگری در جهان و اعطای حق تعیین سرنوشت به تمامی ملتها شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون