کسری بودجه

«رشد اقتصادی آمریکا باکندترین ونامتعادل ترین روند خود درطی هفتاد سال گذشته رو به رو بوده است.»

افق – جام ، شبکه صدای آمریکادرتاریخ۳ ژولای(۱۲خرداد) در رابطه با وضعیت اقتصادی آمریکا گفت:« دو سال پس از آنکه بسیاری از اقتصاد دانان گفتند آمریکا بزرگترین رکود خود پس از فاجعه اقتصادی دهه سالهای ۳۰ میلادی را پشت سر گذاشته، بازسازی آمریکا همچنان با چالش های عمده ای از جمله رکود بازار مسکن، نرخ […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون