کریم صفایی

کریم صفایی: نگرانم گودرزی راه وزیر قبلی را برود

کریم صفایی رییس سابق فدراسیون تیروکمان تاکید دارد: «من ناراحتم از اینکه خدای‌ناکرده آقای گودرزی به سرنوشتی که وزیر قبلی دچارش شد گرفتار شود و آن انجام کارهای غیرقانونی است.»

رییس برکنار شده فدراسیون تیروکمان بازداشت شد

کریم صفایی رییس برکنار شده فدراسیون تیروکمان به دلیل برخی اتهام‌های مطرح شده دو روز است که توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده است.

آزادی بیان یعنی مصاحبه با صدای آمریکا! + تصویر

صفایی که با خلاقیت تمام موضوع آزادی بیان موجود در قانون اساسی را به این اقدام ملی پوشان تیراندازی با کمان ارتباط داده، گفته:” در این قانون نمی توانیم به کسی بگویی با چه کسی صحبت کن و با چه کسی صحبت نکن. این موضوع آزادی بیان را زیر سوال می برد. پس از آنکه […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون