کریستین گوئنکا

یک اتفاق عجیب و باورنکردنی برای ۳ بازیکن آرژانتینی

حضور ۵ روزه ۳ بازیکن آرژانتینی در فرودگاه فرانکفورت به خاطر ویروس کرونا!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون