کریستین بوبن

در ستایش تاریکی و عشق به زنی که مرده است

«زنده‌تر از زندگی» نوشته کریستین بوبن با ترجمه دل‌آرا قهرمان درباره عشق به زنی است که مرده است و کتاب، پس از مرگ او نوشته شده است؛ «زنده‌تر از زندگی» از یک تجربه عمیق عاطفی برخاسته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون