کتاب‌های فیض کاشانی

بدحجابی میدان‌های وسیعی را در فساد ایجاد می‌کند.

انقلاب ایران با پشتوانه اسلام پیروز شد و وقتی که یک فضای آزادی برای مردم و جوانان به پشتوانه دین پیدا شد و شکوفایی‌های علمی، سیاسی و فکری در ایران اتفاق افتاد، دشمنان ما در دشمنی خود مصمم‌تر شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون