کاووس سیدامامی

تأیید خودکشی “کاووس سیدامامی” از سوی نمایندگان مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تأیید خودکشی “کاووس سیدامامی” از سوی نمایندگان مجلس خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون