کانیداتوری

انصراف افسانه بایگان از کانیداتوری

افسانه بایگان و یکی دیگر از هنرمندان در انتخابات شورای شهر تهران حضور نخواهد داشت و انصراف خود را از کاندیداتوری به زودی اعلام خواهند کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون