کانون پیشخوان دولت

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

در حالی که در روزهای پایانی مهلت قانونی ارائه اظهارنامه های مالیاتی می باشیم بی تکلیفی و عدم صدور مجوزهای دسترسی برای دفاتر پیشخوان متولی این امر خسارت زیادی را به آنها وارد ساخته است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون