نگهبانان حق الناس

نگهبانان حق الناس

واقعیت این است که برای نظام اسلامی و به طور اخص شورای نگهبان تفاوتی بین ۱۰ میلیون رای یا ۳۰۰ هزار رای وجود ندارد مهم پاسداری و رعایت حق الناس است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون