نگرانی های آینده

مهم ترین عناوین روزنامه های صبح امروز سراسر کشور

ایران: ایران از اجرای آزمایشی طرح جدید مسکن در ۱۰ شهر گزارش می دهد؛ جزئیات واگذاری زمین ۱۰۰۰ متری به هر خانواده پاسخ کروش به منتقدان رئیس جمهور در دیدار کارگزاران مالیاتی کشور؛ همت دولت بهتر کردن شرایط زندگی مردم است حمایت: احمدی نژاد: کشور را می توان با مالیات اداره کرد آیا مسکن مسکن […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون