نگاه

جوانی که قربانی نگاه هوس آلود خود شد

فضل بن بشیر می گوید : همراه قافله ای به سفر حج می رفتیم . در راه به قبیله ای از اعراب چادرنشین رسیدیم .

از نگاه یک پرنده+تصویر

منبع: زیست نیوز

نگاه جنسی به زنان در سینمای ایران

جبار آذین اظهار داشت: هم‌اکنون در عرصه تولید فیلم شاهد فعالیت جریان‌هایی هستیم که در دوران قبل از انقلاب با عنوان فیلم‌فارسی شناخته می‌‌شدند و تلاش دارند تا طرز نگاه سینمای قبل از انقلاب را در سینمای کنونی لحاظ کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون