نگاه سیاسی

نباید به تخلف ۳ هزار میلیاردی نگاه سیاسی شود

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت :که بهتر است به جای واژه اختلاس از واژه تخلف استفاده کنیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون