نوشابه امیری، هوشنگ اسدی

از زیرپاکشی درحلقه اپوزیسون تا ازدواج هشتم احمد باطبی+تصاویر

حلقه وزارت اطلاعات در خارج از کشور با ازدواج «نازلی و باطبی» کامل شده بود، اما هیچ کس انتظار افشای مکالمه محرمانه باطبی را نداشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون