نوشابه‌های گازدار

مصرف غذاهای پرنمک و شور موجب بروز پوکی استخوان می‌شود

تیرنگ نیستانی اظهار داشت: افراد ایرانی دارای درصدی از کمبود ویتامین دی هستند که این مسئله در تحقیقات مختلف ثابت شده است. وی گفت: مطالعاتی در تهران و اصفهان از نظر کمبود ویتامین دی انجام شده است که این کمبود را در میان افراد این دو شهر ثابت کرده است. عضو هیئت علمی انستیتو، تحقیقات […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون