نوشابه،

نوشابه”ونوش” و “ردبول” غیرمجاز هستند

مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه نوشابه‌های “ونوش” و “هراز” غیر مجاز هستند، گفت: این دو نوشابه به دلیل استفاده غیرمجاز از مواد نگهدارنده دیگر مجوز عرضه ندارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون