نوری زاد

نوری زاد در بی بی سی: مدحی سرم کلاه گذاشت

برنامه «به عبارت دیگر »شبکه بی بی سی که معمولا از مهمان هایی ویژه دعوت می کند این بار از علیرضا نوری زاده برای حضور در این برنامه دعوت کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون