نوري زاده

افشای نشست خیانت آلود شماری از عناصر ضد انقلاب تجزیه طلب با بودجه سفارت عربستان در لندن

افشای نشست خیانت آلود شماری از عناصر ضد انقلاب تجزیه طلب با بودجه سفارت عربستان در لندن، نوری زاده را به واکنش واداشت. در نشست یاد شده برخی عناصر تجزیه طلب و تروریستی از جمله سران گروهک کومله حضور داشتند و نوری زاده در همان نشست که اخبار آن به بیرون درز کرده، پیشنهاد می […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون