نوروفیبروماتوزیس

نوزادی سالم از پدر بی صورت و مادر یک پا/تصاویر

نوزاد دختری در جامو وکشمیر در حالی سالم به دنیا آمد که پدر و مادرش از بیماری رنج می بردند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون