نوروزخان

بین‌الحرمین در دل بازار بزرگ تهران+ تصاویر

خوب یا بد مسجدها همیشه‌ی خدا هسته اولیه بازارها بودند. مسجدهای دوقلو بازار که راسته‌های بین شان به دلیل حضور و نزدیکی آن‌ها به هم بین الحرمین خوانده می شود این قاعده را کمی بر هم زدند. پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به این مساجد فاخر دویست ساله بزنید و به تماشای معماری کم نظیرشان بنشینید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون