نورمن گری فیلکنشتاین

گرایش آمریکا به رژیم صهیونیستی تا دهه آینده کاهش می یابد

استاد دانشگاه آمریکا و محقق ضد صهیونیست گفت :‌جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تعهدات بین المللی را نقض نکرده است .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون