نواكشوت

قطر و عربستان به اعزام تروریست به سوریه ادامه می‌دهند

عربستان و قطر با به جذب صدها مزدور و آموزش و اعزام آنها برای پیوستن به گروههای تروریستی در سوریه ادامه می دهند و این درحالی است که ارتش سوریه ضربه های سنگینی به این گروه‌های تروریستی وارد می‌کند و موفقیت ارتش در محاصره و قتل شمار زیادی از تروریست ها باعث شده است که ریاض و دوحه تحرک دستگاه‌های اطلاعاتی خود را برای جذب مزدوران و تروریست‌های بیشتری به منظور پشتیبانی از باندهای تروریستی در خاک سوریه افزایش دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون