نواب صفوی

صورت جلسه ی لیست دارایی‌های یک روحانی انقلابی +تصویر

در صورت جلسه تنظیم شده از سوی فرماندار نظامی تهران به اموال نواب صفوی اشاره می‌کند.

نجاری که انگلیس را به زانو در آورد + تصاویر

وقتی «استاد» در دو قدمی پشت سر نخست وزیر قرار گرفت، اولین گلوله را به مغز رزم آرا و تیرهای دوم و سوم را نیز به ترتیب به کتف و شکم او شلیک می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون