نهمين دوره‌ي انتخابات مجلس

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها، هراسی از حاشیه سازی دشمن ندارد

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها با توجه به زمان مناسب دو ماهه باقی مانده، با صرف حوصله و وقت کافی، در صلاحیت نامزدها، موارد قانونی و نکات اساسی را مورد توجه قرار می دهد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون