نهضت حسين(ع)

فقط توضیح بدهید که با عمر سعد چه فرقی دارید؟!

اگر این سرمایه نبود، مقاومت مردم در طول تاریخ در برابر مشکلات و ستم ها وجود نداشت و از صحنه تاریخ بیرون می رفتیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون