نهضتی برای تنش‌آفرینی

نهضتی برای تنش‌آفرینی

پروژه نهضت ثبت‌نام حداکثری که در هفته‌های اخیر ابتدا از جلسات محفلی و سیاست‌گذاری نشت کرد، اخیراً به‌صورت رسمی و آشکار در صفحه اول رسانه‌های وابسته به بعضی احزاب و گروه‌های سیاسی انعکاس می‌یابد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون