نهج البلاغه نفیس

نفیس ترین نسخه نهج البلاغه کتابت شد

کتابت نفیس‌ترین نسخه خطی نهج‌البلاغه به عنوان در قالب یک اقدام کارگاهی با مشارکت انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون