نهاد دولتی “جنگل تاجیک”

شوهرخواهر “امامعلی رحمان” به قتل رسید

“خال‌مومن صفراف” رئیس نهاد دولتی “جنگل تاجیک” بامداد پنج شنبه از سوی افراد ناشناسی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون