نهادهای سرمایه‌گذاری

ایرانی‌ها ۴۷ درصد درآمد ملی خود را پس‌انداز می‌کنند

نسبت پس‌انداز به درآمد ملی ۴۶٫۹۳ درصد محاسبه می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون