نهادهاي حاكميتي

مرزبندی شفاف با شبکه‌های متزلزل فتنه و جریان انحرافی

طلایی‌نیک با بیان این‌که همه نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی برای کارکردهای مطلوب به فضای باثبات نیاز دارند، اظهار کرد: بداخلاقی و سودجویی سیاسی از محرک‌های اصلی بی‌ثباتی در فضای عمومی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون