نهادهاي بين‌المللي

اقدام امریکا در تحریم ایران نه تنها “متکبرانه” بلکه “جنایتکارانه” است.

تمام تحریم‌ها تلاشی برای فلج کردن اقتصاد ایران بوده و تا جایی که من می‌دانم یک اقدام جنایتکارانه است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون