نمک‌های تصفیه شده

۳۰درصد نمک تولیدی و عرضه شده در کشور تقلبی و زیر‌پله‌ای است

دبیر انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران، گفت:۳۰درصد نمک تولیدی و عرضه شده در کشور تقلبی و زیر‌پله‌ای است که سلامتی را تهدید می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون