نمکی وزیر بهداشت

نماینده مجلس: قوه قضائیه دست‌های پنهانی که وزیر بهداشت به آن اشاره کرد را فاش کند

نماینده مجلس: قوه قضائیه دست‌های پنهانی که وزیر بهداشت به آن اشاره کرد را فاش کند

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دست‌های پنهانی که آقای نمکی وزیر بهداشت و درمان در نامه خود به رئیس جمهور از آن اسم برده بود باید مورد توجه باشد چراکه مردم منتظرند قوه قضاییه این دست‌های پنهان را فاش کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون