نمایندگان مجلس یازدهم

سد شورای نگهبان مقابل اولین مصوبه اقتصادی مجلس یازدهم

تقریبا ۷۵روز از شروع بکار مجلس یازدهم می‌گذرد و اگر قرار باشد نگاهی به عملکرد اینمدت داشته باشیم چیزی که بیشتر از همه جلب توج می‌کند عطش ارائه طرح و تصویب قانون جدید است اما آیا نتیجه رضایت بخش خواهد بود؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون