نمایندگان روحانی

نمایندگان روحانی در شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده منصوب شدند

نمایندگان روحانی در شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده منصوب شدند

رئیس جمهور در حکمی نمایندگان خود در شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده را منصوب کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون