نمایندگان رد صلاحیت شده

نمایندگان رد صلاحیت شده دنبال انتقام‌گیری از شورای نگهبان هستند

نمایندگان رد صلاحیت شده دنبال انتقام‌گیری از شورای نگهبان هستند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: طی روزهای اخیر مصوباتی در مجلس به تصویب رسیده که اغلب نمایندگان ردصلاحیت شده دنبال آن بودند و نشان می‌دهد دنبال انتقام گیری از شورای نگهبان هستند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون