نمایندگان اصلاح طلب

دیدار تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب با کروبی

به گزارش تعامل، آقایان اسماعیل “د” و محمدرضا “ع” از نمایندگان اسبق مجلس اخیرا دیداری با کروبی داشته اند. ایشان ضمن گفتگو با کروبی حال عمومی وی را بسیار مناسب ارزیابی کرده و ابراز داشتند که کروبی در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی در جریان امور جاری کشور نیز قرار دارد. ایشان همچنین اعلام […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون