نمایندگان ادوار

جلوی ورود نمایندگان ادوار به پارلمان گرفته شد | نمایندگان سرگرم حاشیه‌ها شده‌اند | لوایح دولت را بررسی کنید

جلوی ورود نمایندگان ادوار به پارلمان گرفته شد | نمایندگان سرگرم حاشیه‌ها شده‌اند | لوایح دولت را بررسی کنید

نماینده پیشین مجلس گفت: از جمله کارهای اشتباه مجلس یازدهم عزل دبیران کمیسیون‌ها بود زیرا دبیران کمیسیون‌ها معدن اطلاعات هستند. قریب به ۶ ماه از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد و نمایندگان خود را با حاشیه‌های داخلی و بیرونی مجلس سرگرم کرده‌اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون