نماینده همدان

عضو کمیسیون انرژِی : دولت مسئول مستقیم از بین رفتن سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی است

کارخانه ای درباره ی از بین رفتن برخی سهمیه هاگفت : بعد از افزایش قیمت بدون در نظر گفتن شرایط جوی جامعه، سوخت شدن برخی سهمیه ها مسئله ایی جدی است که برای افراد جامعه غیر قابل هضم خواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون