نماینده نیشابور

چالش جدید اصولگرایان در مجلس | نمایندگان درباره رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون به ‌توافق نمی‌رسند

چالش جدید اصولگرایان در مجلس | نمایندگان درباره رئیس بزرگ‌ترین فراکسیون به ‌توافق نمی‌رسند

ترکیب هیأت رئیسه و چند و چون حضور چهره‌های شناخته شده اصولگرایان در سکانداری فراکسیون اکثریت مجلس به محل مناقشه و رودررویی نمایندگان بدل شده و یکدستی این طیف را به انشقاق تهدید می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون