نماینده منجلس

نماینده مجلس: باور ما این است که باید راه نفوذ را بست، یک روز مهلت دادن به دشمن در شان و شایستگی مجلس یازدهم نیست
افق انلاین ، ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

نماینده مجلس: باور ما این است که باید راه نفوذ را بست، یک روز مهلت دادن به دشمن در شان و شایستگی مجلس یازدهم نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید راه نفوذ را بست یک روز مهلت دادن به دشمن در شان و شایستگی مجلس یازدهم نیست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون