نماینده مردم گلپایگان

پیشنهادات نماینده گلپایگان برای تغییر نام کمیسیون بهداشت به سلامت

نماینده مردم گلپایگان در مجلس پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد کمیسیون بهداشت مطرح کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون