نماینده مردم کرمان و راور

پورابراهیمی: مجلس یازدهم به‌دنبال اعتبارات جایگزین برای دولت بدون فشار به قشر ضعیف جامعه است

پورابراهیمی: مجلس یازدهم به‌دنبال اعتبارات جایگزین برای دولت بدون فشار به قشر ضعیف جامعه است

نماینده مردم کرمان در مجلس معتقد است ساختار بودجه کشور نیاز به اصلاح دارد تا بدون وابستگی به نفت بتوانیم از منابع دیگری ایجاد اعتبار کنیم.

مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی خیانت به کشور و انقلاب است

مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی خیانت به کشور و انقلاب است

چنانچه دولت از همان ابتدا و همزمان با برجام پایه‌های اقتصاد درونی کشور تقویت می‌کرد و در این زمینه توانمند می‌شدیم خود به خود بسیاری از فشارها رفع و شرایط جدیدی ایجاد می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون