نماینده مردم هشترود و چاراویماق

نظارت بر قیمت ها در بازار بسیار ضعیف است

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس گفت: نظارت بر قیمت ها در بازار بسیار ضعیف است و باید مسئولان امر این نظارت ها را افزایش دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون