نماینده مردم مشکین شهر

مدل جدید برای نشان دادن اعتراض یک نماینده مجلس

نماینده مردم مشکین شهر در جلسه امروز مجلس درپی ناکام ماندن از بیان تذکر خود با نوشتن این جمله که هیات رئیسه زور می گوید، بر روی مقوا اعتراض خود را به نسبت به هیات رئیسه اعلام کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون